Koszty Gospodarowania Odpadami

Znowelizowana ustawa o Zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadza do aktualnego systemu gospodarowania zużytym sprzętem kilka istotnych zmian. Jedną z najistotniejszych jest wprowadzony na podstawie Art. 25 obowiązek przekazywania przez wprowadzających sprzedawcom detalicznym i hurtowym informacji dotyczącej wysokości kosztów gospodarowania odpadami, które mają obejmować koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Obowiązek ten spoczywa również na sprzedawcach, którzy stosowną informację, uzyskaną od wprowadzających muszą przekazać nabywcom.

Mając powyższe na uwadze, przekazujemy Państwu informację o wysokości kosztów gospodarowania odpadam w zakresie sprzętu z grupy 3 (zgodnie z załącznikiem do ustawy), któego wprowadzającym jest MAXCOMP.pl:

1. Zasilacze do laptopa.